All Systems Operational

About This Site

Driftsmeldinger og status for
TESTMILJØENE
til Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger.

eFormidling Operational
ELMA Operational
eInnsyn Operational
Maskinporten Operational
Kontakt- og reservasjonsregisteret Operational
Digital postkasse Operational
eSignering Operational
ID-porten Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
I forbindelse med framtidig vedlikeholdsarbeid på driftsplattformen for eFormidling, eInnsyn og ELMA vil noen eksterne ip-adresser endre seg. Dette gjelder QA- og produksjonsmiljøene. Endringen er ikke tidfestet nøyaktig pr dags dato.

Nye IP-adresser:
QA-miljøene: 20.103.153.55

Gamle IP-adresser:
QA-miljøene: 52.149.75.168

Dette er utgående IP-adresser er som eFormidling, eInnsyn og ELMA svarer tilbake på, altså ikke innkommende for tjenestene.

Virksomheter som har eventuelt har whitelistet de gamle ip-adressene må oppdatere med adressene angitt under «Nye IP-adresser"

Fristen for endring, dersom det er nødvendig, er 25. august 2022.

Spørsmål rettes til servicedesk@digdir.no

Posted on Aug 19, 2022 - 09:24 CEST
Past Incidents
Sep 27, 2022

No incidents reported today.

Sep 26, 2022

No incidents reported.

Sep 25, 2022

No incidents reported.

Sep 24, 2022

No incidents reported.

Sep 23, 2022

No incidents reported.

Sep 22, 2022

No incidents reported.

Sep 21, 2022

No incidents reported.

Sep 20, 2022

No incidents reported.

Sep 19, 2022

No incidents reported.

Sep 18, 2022

No incidents reported.

Sep 17, 2022

No incidents reported.

Sep 16, 2022

No incidents reported.

Sep 15, 2022
Postmortem - Read details
Sep 15, 09:53 CEST
Resolved - Testet OK. Hendelsen er løst.
Sep 15, 09:52 CEST
Monitoring - Feilen er fikset.
Sep 15, 09:50 CEST
Investigating - Vi undersøker problemer med innlogging med MinID i ver1 miljøet.
Sep 12, 09:07 CEST
Sep 14, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 14, 19:36 CEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Sep 14, 16:50 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Sep 14, 09:16 CEST
Investigating - Med bakgrunn i https://testmiljo.status.digdir.no/incidents/bpxl8vyw189x og avhengigheiter har for tida Digital postkasse, eSignering, ELMA, eInnsyn og eFormidling nedsett funksjonalitet
Sep 14, 08:53 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 14, 19:36 CEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Sep 14, 16:50 CEST
Identified - Det underliggande problemet ligg i ein lastbalanseringsteneste som feilar hos driftsleverandør.

Neste statusoppdatering kjem når vi har meir informasjon. Alt tyder framleis på at testmiljøet vil vere nede ut 14.09.

Sep 14, 13:06 CEST
Update - Den underliggende feilen er lokalisert. Det er for øyeblikket grunn til å anta at problemene vil vedvare ut dagen og testmiljøene dermed vil vere utilgjengelig ut 14.09
Sep 14, 11:19 CEST
Investigating - Sidan kl 22.10, tysdag 13.09 har ID-porten, KRR, Maskinporten, OIDC-provider i ver1 og ver2 vore nede. Vi jobbar med å rette feilen.
Sep 14, 08:34 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 14, 09:31 CEST
Investigating - Adresseoppslag i eFormidling har feila i testmiljø sidan i går. Det vil seie at det kan ha ført til problem med å opprette og sende meldingar gjennom eFormidling i testmiljø i perioden. Testmeldingar som har feila i perioden må sendast på nytt.
Sep 8, 14:33 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 14, 09:31 CEST
Investigating - På grunn av feil med adresseoppslag i eFormidling har ikkje eInnsyn mottat meldingar i testmiljø sidan i går. Testmeldingar som har feila i perioden må sendast på nytt.
Sep 8, 14:36 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 14, 09:30 CEST
Investigating - Det oppleves for tiden problem med retur av forventede verdier ved oppslag mot QA-ELMA. Feilsøking pågår
Sep 9, 13:18 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 14, 06:44 CEST
Identified - Testmiljøet for ID-porten er for tiden utilgjengelig. Feilsøking pågår
Sep 13, 23:56 CEST
Sep 13, 2022