MinID - Pin-koder deaktiveres i VER2, 01.02.2023 kl 10.00
Scheduled Maintenance Report for Digitaliseringsdirektoratet TESTMILJØ
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Feb 01, 2023 - 12:01 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Feb 01, 2023 - 10:00 CET
Update
Vi minnar om at det frå kl 10.00, ons 01.02.2023 ikkje lenger er mogleg med PIN-koder ved innlogging med MinID i testmiljøet VER2 i ID-porten.

Artikkel på Samarbeidsportalen: https://samarbeid.digdir.no/id-porten/utfasing-av-pin-kodar-i-test/1582
Posted Jan 31, 2023 - 17:57 CET
Update
We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Posted Jan 13, 2023 - 10:36 CET
Scheduled
Fra kl 10.00, ons 01.02.2023 kan ikke PIN-koder lenger brukes til innlogging med MinID i testmiljøet VER2.

Dette er en tilpassing til produksjonsmiljøet. Pin-koder fases ut i dette miljøet fra 16.01.23. Se https://status.digdir.no/incidents/hxy28yl73vpq


Endringen fører til at MinID-testbrukere som har benyttet PIN-koder og som ikke har syntetisk* personidentifikator får engangskoder (OTC) på SMS til registrert mobilnummer.
Om det ikke er registert mobilnummer på testbrukeren vil innlogging ikke være mulig. Vi anbefaler i stedet å bruke BankID-testbrukere, eller støtte syntetisk* personidentifikator. Dersom en har enkeltbrukere en må videreføre med MinID, kan en ta kontakt med Servicedesk.


Er det oppført et dummy-telefonnummer på brukeren (feks +4799999999 ) eller et uønsket mobiltelefonnummer må en endre telefonnummer for å kunne motta engangskode på SMS. Mobilnummer på brukeren endres i "Dine kontaktopplysninger" - Min profil. https://brukerprofil-ver2.difi.no/minprofil/

MinID-testbrukere med syntetisk personidentifikator som har brukt PIN-koder benytter etter 1. februar statisk OTC. Se henvisningen til dokumentasjonen for detaljer.


BankID
Bruken av BankID-testbrukere er uforandret.

Anbefaler TestID for testing
Vi anbefaler sterkt å bruke TestID når en skal teste gjennom ID-porten. TestID støtter innlogging med syntetisk* personidentifikator, og man slipper risiko for å blande sammen test- og produksjonsdata.

Om testmiljøet VER1
Endringen i VER2 for PIN-koder i MinID omfatter ikke testmiljøet VER1 på dette tidspunktet. Men VER1-miljøet blir faset ut i løpet av våren 2023 og det er kun VER2 som lever videre etter våren 2023. En bør derfor gjennomføre testing mot ID-porten i VER2-miljøet og flytte seg fra VER1.

Dokumentasjon på Digdir Docs
https://docs.digdir.no/docs/idporten/idporten/idporten_testbrukere

Spørsmål kan rettes til servicedesk@digdir.no*definisjon syntetisk personidentifikator: har lagt til +80 (evt +20 og +65) på måned-sifrene
Posted Jan 12, 2023 - 15:19 CET
This scheduled maintenance affected: ID-porten (ID-porten).