Maskinporten: Teknisk vedlikehold av test.maskinporten.no og ver2.maskinporten.no
Scheduled Maintenance Report for Digitaliseringsdirektoratet TESTMILJØ
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 18, 2023 - 14:17 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 18, 2023 - 13:16 CEST
Scheduled
Teknisk vedlikehold av test.maskinporten.no og ver2.maskinporten.no .
Kan medføre noe ustabilitet.
Tilrettelegging for ny policy Commfides.
Posted Sep 18, 2023 - 13:12 CEST
This scheduled maintenance affected: Maskinporten.